Mikrokurs i projektledning

Den här kursen är för dig som arbetar som koordinator, projektledare eller bara önskar bli mer strukturerad i ditt arbete. Gå min kurs idag!

Köp kursen nu
Se trailer

Kursinnehåll

15 avsnitt
00:52:27
Lektion 1: Projektplan 00:08:04

Den här lektionen visar vilka sex områden som bör finnas med oavsett syfte med planen.

Lektion 2: Tidplan 00:03:53

I den här lektionen får du exempel på tidplaner både för kort och lång sikt

Lektion 3: Intressent och kommunikationsplan 00:04:13

I den här lektionen får du exempel på ett område som har blivit mer och mer prioriterat på senare tid.

Lektion 4: Aktivitetslogg 00:04:33

Ett exempel på en aktivitetslista som även kan användas till åtgärdsplan eller handlingsplan

Lektion 5: RAID-logg 00:04:26

En projektledares viktigaste verktyg.

Lektion 6: Statusrapport 00:04:14

Ett exempel på en statusrapport som du kan använda som den är eller justera efter dina behov

Lektion 7: Överlämningsrapport 00:02:53

Alla projekt har en mottagare. Den här mallen kan användas som underlag när du är i den fasen

Lektion 8: Utvärderingsrapport 00:02:32

Lärdomar från genomförda uppdrag och projekt har blivit en framgångsfaktor i många projektorganisationer. Den här mallen innehåller både ett exempel på en arbetsmetod samt också ett presentationsmaterial.

Lektion 9: Slutrapport 00:02:11

En enkel mall för att summera arbetet innan det formella avslutet sker.

Lektion 10: Faser 00:03:35

Ett visuellt sätt att förtydliga för alla intressenter var uppdraget eller projektet befinner sig

Lektion 11: Mål 00:02:10

Mätbara mål är en förutsättning för framgångsrika projekt. Den här mallen visar hur du enkelt kan mäta och presentera kvalitén på de satta målen.

Lektion 12: Organisation 00:03:08

Lektionen visar hur du kan visualisera en hierarki oavsett om det är en företagsorganisation eller om det är för den mindre enheten.

Lektion 13: Milstolpar och Beslutspunkter 00:01:43

Den här lektionen visar hur du kan använda milstolpar och beslutspunkter i dina projekt

Lektion 14: Mapp och Fil-struktur 00:02:25

Den här lektionen visar på en modell hur du kan skapa en struktur för projektets filer och mappar

Lektion 15: Summering, utvärdering och förslag på nästa steg 00:01:19

Den här lektionen Innefattar en länk till en utvärdering samt mitt förslag hur du kan gå vidare om du är intresserad av projektledning.

Beskrivning

Kursen består av 14st lektioner som beskriver olika projektmetoder och arbetssätt, samt hur du kan förtydliga med hjälp av enkel visualisering.

Samtliga lektioner innehåller nedladdningsbara mallar som du kan anpassa efter just dina behov och förutsättningar

Vad får du med dig från kursen?
- Förutom kunskapen om metoder och modeller som krävs för att skapa framgångsrika projekt så får du 14st nedladdningsbara mallar som du kan anpassa efter ditt behov och dina förutsättningar.

Vem är kursen för?
- Den här kursen är för dig som arbetar som koordinator, projektledare eller bara önskar bli mer strukturerad i ditt arbete.

Förkunskaper:
- Inga speciella förkunskaper krävs.
- Onlinekursen är på svenska och du går den i egen takt.
- Mallarna är gjorda i Word, Excel och PowerPoint format.

Kursbeskrivning:
- Videobaserad utbildning uppdelad i pedagogiska lektioner där du lär dig använda projektmallarna, steg-för-steg.
- Du följer instruktionerna i lugn och ro och kan spela upp/stanna/spola tillbaka videorna vid behov

Om kursledaren:
- Patrik Sandström har arbetat som IT-konsult i 20-år varav de sista 10-åren som Projektledare. Patrik har ett stort intresse och kunskap för att skapa ett strukturerat arbetssätt för dig som befinner dig i en föränderlig miljö. I den här kursen kommer han utgå från 14st prioriterade områden - tagna från olika projektmodeller - för att skapa framgångsrika projekt.

Tid:
- Kursen är tillgänglig i 365 dagar från ditt köp.

Om Patrik Sandström

logga för företaget bakom onlinekursen

Patrik är en frilansande IT-projektledare boendes i Göteborg.

Patrik erbjuder även konsulting inom onlinekurser, webinarer och hur man genomför framgångsrika digitala föreläsningar.

Connecta gärna med Patrik på följande länk:
www.linkedin.com/in/patrik-sandstrom

Kanal