Härdplastutbildning

Utbildningen berör hälsorisker och skyddsåtgärder enligt föreskriften AFS 2011:19 med uppdateringar. Efter avslutad utbildning erhåller kursdeltagaren ett pe...

Köp kursen nu
Se trailer

Kursinnehåll

6 avsnitt
00:44:28
Bakgrund och Lagstiftning 00:10:29

I det här avsnittet går vi igenom lite bakgrund, AFS 2011:19, dvs "Särskilda krav för allergiframkallande kemiska produkter och vissa processer", vilka personer som omfattas av lagstiftningen. Dessutom pratar vi lite om allergier och risker.

Definition och risker 00:05:12

I det här avsnittet går vi igenom definitionen av härdplast, allergener och kemiska risker.

Dokumentation och utbildning 00:09:20

I det här avsnittet går vi igenom dokumentation av risker och riskbedömningar. Vi går också igenom hur vi informerar om härdplaster och utbildning.

Hantering och skydd 00:13:15

I det här avsnittet går vi igenom hantering och skydd.

Prov 00:05:37

I det här avsnittet så har vi en provdel.

Certifieringstest för härdplastutbildning

Beskrivning

Chemical Documentation cDoc AB erbjuder en härdplastutbildning som du kan genomföra när du vill!

Enligt ett lagkrav från arbetsmiljöverket ska personal som hanterar kemikalier eller sysselsätter andra i arbete med kemiska eller allergiframkallande produkter utbildas.

Utbildningen berör hälsorisker och skyddsåtgärder enligt föreskriften AFS
2011:19 med uppdateringar. Efter avslutad utbildning erhåller kursdeltagaren ett personligt utbildningsintyg som är giltigt i 5 år.

Om Chemical Documentation cDoc AB

logga för företaget bakom onlinekursen

SÄKER KEMIKALIEHANTERING. VI GÖR JOBBET OCH NI FÖLJER LAGEN.

Kanal Besök webbplats